top of page
Infidea Port 2020 (11).jpg

PROPERTY AGENT

บริการฝากขายอสังหาฯ

​​จุดที่เราต่างจากการฝากขายกับที่อื่น

  • ถนัดงานขายที่ดินแปลงใหญ่สำหรับทำโครงการบ้านจัดสรร เนื้อที่ประมาณ 10-20 ไร่ ที่ดินสำหรับทำคอนโด เนื้อที่ประมาณ 2-5 ไร่ โดยการเสนอขายที่ดินพร้อมออกแบบโครงการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ประมาณผลกำไร หาราคาขายที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้ง่าย

  • ประสบการณ์ร่วม 10 ปี มีความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการอสังหาฯ สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ที่ดินสามารถขายได้ง่ายขึ้น

  • ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทมหาชนชั้นนำระดับประเทศ

  • นำเสนองานขายเป็นวีดีโอทำให้ผู้ซื้อเข้าใจง่าย เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น

  • ด้วยการที่เป็นบริษัทออกแบบจึงรู้จักกับผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาเพื่อพัฒนาโครงการ เราสามารถนำเสนอแบบโครงการ เพื่อช่วยให้ท่านขายที่ดินได้ง่ายและเร็วขึ้น

  • รับรองความเป็นมืออาชีพ อยู่ในสมาคมนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ระดับ 4 และ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM)

Broker Cer.jpg
Agent (1).JPG
Agent (2).JPG
Agent (3).JPG
bottom of page