top of page

Our Services

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการออกแบบ และ การทำงานด้านอสังหาฯ ทางบริษัทจึงมีบริการต่างๆให้กับลูกค้าครบวงจร

- สำหรับ
งานบ้านส่วนตัวเราออกแบบพร้อมมีทีมช่างก่อสร้าง

- สำหรับโครงการบ้าน เราทำตั้งแต่การกระบวนการก่อนการออกแบบ ศึกษาความเป็นไปได้ จุดคุ้มทุน จุดขาย การวางแนวคิดออกแบบ ตรวจสอบเซ็นรับรองแบบ จนไปถึงงานขาย

Infidea Port 2020 (7).jpg
bottom of page